ČTEČKY ČIPŮ DALLAS

Úvodní stránka

Čtečky čipů Dallas řady 2400
Čtečka čipů Dallas: DSRS2402 s výstupním relé
Starší typy čteček

Další stránky

Ceny pro jednotlivé výrobky nebo kompletní ceník čteček čipů Dallas lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cz


nahoru

Čtečky čipů Dallas řady 2400: DSRS2430, DSRS2419, DSRS2433, DSRS2433L a DSRS2431

Čtečky čipů Dallas řady 2400 jsou nové typy čteček čipů DS1990, pro rozhraní RS232, RS485 a USB. Dostupné jsou tři typy čteček, jejichž jednotný přenosový protokol je ve formátu ASCII a lze je snadno implementovat do jiných systémů. Mimo přenos sériového čísla čipu lze ovládat LED diodu, zablokovat činnost čtečky a rovněž přečíst typové číslo čtečky. Volně dostupný ovládací software umožňuje jak čtení kódu čipů do vlastního okna, tak i do jiného aktivního okna na počítači. Na zakázku je možné upravit software podle přání uživatele. Na objednávku lze dodat čtečky i v jiném provedení (bez skříňky, čtecí plocha připojitelná přes konektor, ...). Čtečka DSRS2431 s rozhraním RS485 má samostatný ovládací software, protože její přenosový protokol se od ostatních čteček mírně liší. Na jedné komunikační lince může být ovšem připojeno až 128 čteček.
Čtečky jsou dodávány jako kompletní zařízení v plastové skříňce s pevně připojeným komunikačním kabelem, který má standardně délku 1,5m. Na zakázku lze dodat i jinou délku kabelu od 0,5 do 3m. Možná je i dodávka čteček s výrazně delší kabeláží (desítky metrů), kdy jsou čtečky vybaveny komunikačním rozhraním s proudovou smyčkou.
Čtečky jsou dodávány bez čipů.


Čipy DS1990

Samostatné čipy DS1990A spolu s plastovou klíčenkou DS9093 je možné přiobjednat ke každé čtečce nebo i samostatně bez čtečky (v tomto případě min.10ks).

Čtečka čipů DSRS2319

Čtečka DSRS2430 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon. Napájení je zajištěno přímo z linky RS232 počítače.

Technická dokumentace DSRS2430 Dokumentace  ve formátu PDF

Čtečka DSRS2419 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon pro rozhraní RS232. Napájení je externí stejnosměrným napětím 9 až 30V.

Technická dokumentace DSRS2419 Dokumentace  ve formátu PDF

Čtečka DSRS2433 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným standardním konektorem USB-A. Napájení je zajištěno z USB rozhraní.

Technická dokumentace DSRS2433 Dokumentace  ve formátu PDF

Software DSRS2400.exe (456kb)


Čtečka DSRS2433L se od předchozí čtečky liší délkou kabelu zakončeným rovněž standardním konektorem USB-A. U tohoto konektoru je navíc převodník signálů, který umožňuje dosáhnout délky kabelu až 100m. Základní délka kabelu je 5m a dále lze objednat délku kabelu s násobkem 5m, až do 100m. Napájení je zajištěno z USB rozhraní.


Čtečka čipů DSRS2431D Čtečka čipů DSRS2431

Čtečka DSRS2431 se k počítači připojuje přes rozhraní RS485. Napájení je externí stejnosměrným napětím 9 až 30V. Tato čtečka je většinou dodávána buď ve formě funkčního modulu nebo ve skříňce na lištu DIN.

Technická dokumentace DSRS2431 Dokumentace  ve formátu PDF
Technická dokumentace DSRS2431D Dokumentace  ve formátu PDF

Software DSRS431.exe (475kb)nahoru

Čtečka čipů Dallas: DSRS2402 s výstupním relé

Čtečka DSRS2402 je elektronické zařízení, které umožňuje čtení čipů DS1990A. Jak je patrné z fotografie, tak je toto zařízení sestaveno z kontaktní čtecí plochy upevněné na plastové skříňce spolu s indikační diodou LED a druhé skříňky, ve které je umístěna řídicí elektronika, která obsahuje výstupní relé s přepínacím kontaktem. Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a jeho porovnání s kódy čipů uložených ve vnitřní paměti zařízení. Pokud je kód čteného čipu shodný s některým z kódů uložených v paměti zařízení, tak je po stanovenou dobu sepnuto výstupní relé. Zařízení je napájeno stejnosměrným napětím 24V a je vybaveno komunikačním rozhraním RS232 pro připojení k počítači.

Čtečka čipů DSRS2402 Technická dokumentace DSRS2402 Dokumentace  ve formátu PDF

 

Software DSRS2402.zip (240kb)
nahoru

Starší typy čteček čipů Dallas: DSRS2130, DSRS2319 a DSRS2333

Čtečky čipů Dallas umožňují čtení čipů DS1990A a přenos 48-bitového kódu do počítače přes sériovou linku RS232 nebo USB. Jak je patrné z obrázků, tak je toto zařízení sestaveno z kontaktní čtecí plochy upevněné na plastové skříňce o rozměru 48 x 40 x 22mm. Vedle čtecího kontaktu je indikační dioda LED.


Čtečky jsou dodávány bez čipů. Samostatné čipy DS1990A spolu s plastovou klíčenkou DS9093 je možné přiobjednat ke každé čtečce nebo i samostatně bez čtečky (v tomto případě min.10ks). Čtečka čipů DSRS2130

Čtečka DSRS2130 se k počítači připojuje kabelem délky 3m (max.10m) zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon. Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a ihned vysílá data do počítače. Celý tento proces je velmi rychlý a nepřesahuje dobu 100 ms včetně přijetí a základního zpracování kódu počítačem. Zařízení nepotřebuje žádný externí napájecí zdroj. Napájení je zajištěno přímo z linky RS232 počítače.

Technická dokumentace DSRS2130 Dokumentace  ve formátu PDF

Software DSRS2130.zip (471kb)


Čtečka DSRS2319 potřebuje externí napájení a je určena pro připojení k řídicímu systému přes linku RS232, ale lze ji připojit i k počítači. Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a vyslání dat do řídicího systému. Dioda LED je ovládána z řídicího systému pomocí několika příkazů. Zařízení je napájeno napětím 7 až 30V DC po připojovacím kabelu.

Čtečka čipů DSRS2319 Technická dokumentace DSRS2319 Dokumentace  ve formátu PDF

Software DSRS2319.zip (215kb)


nahoru

Čtečka DSRS2333 je elektronické zařízení, které umožňuje čtení čipů DS1990A a přenos 48-bitového kódu do počítače přes rozhraní USB. K počítači se toto zařízení připojuje standardně kabelem délky 1,5m zakončeným konektorem USB-A. Na objednávku je možné použít jiný typ konektoru (mini USB, micro USB, micro USB OTG). Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a vyslání dat do počítače. Dioda LED je ovládána z počítače. Zařízení je napájeno z rozhraní USB. Nová verze této čtečky (V1.2) umožňuje přenos kompletního sériového čísla včetně CRC bytu. (Software není kompatibilní s původní verzí čtečky a v případně objednání této původní verze to je nutné uvést v objednávce.)

Čtečka čipů DSRS2333 Technická dokumentace DSRS2333 Dokumentace  ve formátu PDF

Software DSRS2333.exe (457kb) 

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *