MĚŘENÍ DÉLKY NAVINUTELNÝCH MATERIÁLŮ

Úvodní stránka

SNÍMAČE DÉLKY 
- SD50: snímač délky s 50 impulsy
- SD500: snímač délky s 500 impulsy

STANDARDNÍ MĚŘIČE DÉLKY
- MD6LED/1: stolní provedení s odděleným snímačem a s měřením rychlosti       AKČNÍ CENA do 30.12.2016
- MD6LED/1(A,B): kompaktní měřič s LED displejem
- Delk2131: kompaktní měřič s akumulátorem
- Delk2191K: kompaktní měřič s korekcí a předvolbou
- Delk2191N (Delk2191NS): nástěnný měřič délky s odděleným snímačem, korekcí a předvolbou
- Delk2314 (Delk2316): nástěnný měřič délky s odděleným snímačem typu SD16

DALŠÍ TYPY MĚŘIČŮ DÉLKY

Další stránky

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceny pro zakázkovou výrobu přístrojů jsou určeny na základě poptávky. E-mail matulik@aterm.cz


Všeobecně o měření délky

Měření délky: nachází uplatnění především při kontinuální výrobě textilu, fólií, trubek a dalších výrobků. Základem měřicího zařízení je snímač délky, který pracuje na odvalovacím principu, kdy je měřicí kolo odvalováno po povrchu výrobku. Další součástí snímače délky je inkrementální čidlo na jehož výstupu jsou k dispozici elektrické impulsy, které jsou přivedeny do elektronického čítače impulsů. Čítač obsahuje několikamístný LED nebo LCD displej a ovládací prvky pro nulování displeje, případně nastavení parametrů čítače.
Pokud je zařízení pro měření délky využíváno pro obchodní měření, tak podléhá státní metrologické kontrole jako stanovené měřidlo. Tato kontrola spočívá především ve schvalování typu měřidla a v prvotním i následném ověřování měřidla s periodou dvou let.

Měřidla délky uvedená na těchto stránkách jsou určena pro technologické účely, které nepodléhají metrologické kontrole. Snímače i měřiče délky jsou vybaveny kovovým upevňovacím ramenem (bližší popis je u snímače SD500).
Snímače a měřidla délky jsou standardně využívají přesná měrná kola s obvodem 500mm. K dispozici je několik typů těchto kol:

MR512 MR542 MR552 MR562

  MR512 je hliníkové měřicí kolo s rádlováním o šířce 25mm Cena: 1.400,-Kč
  MR542 je plastové měřicí kolo s hladkým povrchem (Hytrel) o šířce 25mm Cena: 1.200,-Kč
  MR552 je hliníkové měřicí kolo s hladkým povrchem (Vulkolan) o šířce 25mm Cena: 1.800,-Kč
  MR562 je hliníkové měřicí kolo s pryžovým povrchem o šířce 25mm Cena: 1.600,-Kč

Uvedené ceny platí při dodávce kola s některým z měřičů délky.

Při samostatné dodávce kola je účtován příplatek ve výši 10%.

nahoru

SNÍMAČE DÉLKY

Snímače délky jsou samostatné konstrukční celky pro snímání délky kontinuálně vyráběného materiálu. Jsou vyráběny dva základní typy snímačů:

Snímač SD50 s jedním výstupním signálem pro rozlišení v cm.

Snímač SD500 se dvěma fázově posunutými signály pro rozlišení v mm.

nahoru

Snímač délky SD50

Snímač délky SD50

Snímač délky SD50 je určen ke snímání délky kontinuálně vyráběného materiálu (fólie, trubky, atd.). Snímač se skládá ze tří základních částí:

Měřicí kolo má obvod 500 mm.

Rameno slouží k připevnění snímače délky k výrobní lince.

Skříňka s elektronikou obsahuje bezkontaktní optoelektronický snímač impulsů, který vyhodnocuje impulsy vzniklé zacloněním světelného paprsku rotační clonou s 50 otvory. Na jednu otáčku měřicího kola tedy připadá 50 výstupních impulsů. Připojovací kabel je dodáván ve standardní délce 3m. Na objednávku lze dodat libovolnou délku kabelu.

Technická dokumentace(252kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena bez měřicího kola je: 2.900,-Kč

nahoru

Snímač délky SD500

Snímač délky SD500-bez kola

Snímač délky SD500 je určen ke snímání délky kontinuálně vyráběného materiálu (fólie, trubky, atd.). Snímač se skládá rovněž ze tří základních částí:

Měřicí kolo - jeden z typů kol MR5xx. Standardně je dodáváno kolo MR512.

Rameno slouží k připevnění snímače délky k výrobní lince. Hřídel pro měřicí kolo je v ramenu upevněna pomocí dvojice kuličkových ložisek, které zajišťují stabilní a vyvážené otáčení měřicího kola. Díra na druhé straně ramene o průměru 12mm je určena pro upevňovací osu, pomocí které je celý snímač připevněn k výrobní lince. Příčný závit u této díry slouží buď pro aretovací šroub a nebo pro připevnění protizávaží v případě, kdy by zatěžovací síla v místě měření byla příliš veliká.


Snímač délky SD500-s kolem

Skříňka s elektronikou obsahuje bezkontaktní optoelektronický snímač impulsů, který vyhodnocuje impulsy vzniklé zacloněním světelného paprsku rotační clonou s 500 dílky. Na jednu otáčku měřicího kola tedy připadá 500 výstupních impulsů. K dispozici jsou dva fázově posunuté výstupní signály. Každý výstupní signál obsahuje tranzistor typu NPN s otevřeným kolektorem chráněný sériově zapojeným rezistorem 33Ω. Snímač tedy umožňuje realizovat přičítání i odečítání měřené délky. Napájení snímače je stejnosměrným napětím 5V (±10%). Proudový odběr je maximálně 40mA. Připojovací kabel je dodáván ve standardní délce 3m. Na objednávku lze dodat libovolnou délku kabelu.

Technická dokumentace(443kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena bez měřicího kola: 3.600,-Kč


nahoru

MĚŘIČE DÉLKY

Měřiče délky jsou vyráběny v celé řadě konfigurací a v případě potřeby je možné vyrobit zařízení podle požadavků zákazníka. Napájení měřičů délek je jednotné prostřednictvím síťového adaptéru 230V/12V. Měřič délky může být napájen i přímo stejnosměrným napětím v rozmezí 8 až 30V.

Měřiče délky lze rozdělit podle:

Provedení: s odděleným snímačem (stolní, nástěnný nebo panelový) a se zabudovaným snímačem (kompaktní)  

Směru měření: jednosměrné (vždy přičítají délku nezávisle na směru otáčení měřicího kola) a obousměrné (umí přičítat i odečítat měřenou délku) 

Rozlišení: jednotky měření jsou buď v cm nebo v mm. Jednosměrné měřiče mají rozlišení vždy v cm. Obousměrné měřiče mají rozlišení v mm, ale na displeji lze volit i rozlišení v cm.

Typ displeje: základní typy používaných displejů jsou šestimístný LED displej s výškou znaků 14mm a dvouřádkový LCD displej s 2 x 8 znaky. Mimo tyto typy displejů lze dodat LED displeje s výškou znaků 20, 25, 38, 57, 100 a 125mm.

Všechna měřidla s rozlišením 1mm umí přičítat i odečítat měřenou délku. Měřicí algoritmus vylučuje náhodné načítání impulsů pokud kolo stojí. I pokud se kolo chvěje, tak se impulsy přičítají a odečítají tak, jak mají a měření je stále přesné. Měřidla MD6LED/1-B a DELK2131 mají z výroby pevně nastavenou korekční konstantu 1. Zaručená přesnost měření je 0,25%. (Jedná se o přesnost dostačující pro obchodní měření). Přesnost měření je v tomto případě daná přesností měřicího kola. V případě potřeby lze za příplatek 300,-Kč provést výrobní kalibraci a zvýšit tak přesnost měření pod 0,1%. Měřidla řady DELK2191 mají nastavitelnou kalibrační konstantu a kalibraci lze provést i svépomocí.


nahoru

Stolní měřič délky a rychlosti typu MD6LED/1

Stolní měřič délky MD6LED/1

Měřič délky typ MD6LED/1 je ve stolním provedení s odděleným snímačem a umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu. Měřič se skládá z číslicové měřicí jednotky typu Del2113C a snímače délky typu SD50. Obě dvě části jsou propojeny kabelem délky 3m. Čelní panel měřiče délky obsahuje šestimístný LED displej s výškou znaků 14mm pro zobrazení měřené délky, tlačítko Nula pro nulování měřené hodnoty a přepínač Délka/Rychlost pro volbu zobrazení délky nebo rychlosti. Rozlišení měřicí jednotky je pevně nastaveno na cm, tzn. že rozsah měření délky je od 0 do 9999,99m. Rychlost je měřena s rozlišením 0,1m/min. Napájení měřiče je síťovým napětím 230V/50Hz. Na zadním panelu měřiče jsou vývodky s přívodními kabely, hlavní vypínač a pojistka 0,2A.

Technická dokumentace(301kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena bez měřicího kola: 6.600,-Kč       AKČNÍ CENA 5.900,-Kč do 30.12.2016


nahoru

Kompaktní měřič délky typu MD6LED/1 (A,B)

Měřič délky MD6LED/1

Měřič délky typ MD6LED/1 je kompaktní se zabudovaným snímačem a s LED displejem o výšce znaků 14mm.  Měřicí kolo je upevněno na hřídeli, která prochází dvojicí ložisek namontovaných v kovovém ramenu. Skříňka měřiče je upevněna na druhé straně ramene. Hřídel měřícího kola prochází do skříně měřiče, ve které je umístěn měřicí systém. Rameno je na svém druhém konci opatřeno otvorem o průměru 12mm, pro upevnění k výrobnímu zařízení.

Měřiče MD6LED/1 se vyrábí ve dvou provedeních podle rozlišení:

MD6LED/1-A: s rozlišením v cm a jednosměrným měřením v rozsahu 0 až 9999,99m. 

Technická dokumentace(112kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena bez měřicího kola: 6.300,-Kč

MD6LED/1-B: s rozlišením v mm a obousměrným měřením v rozsahu -99,999 až 999,999m. 

Technická dokumentace(279kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena bez měřicího kola: 6.900,-Kč


nahoru

Kompaktni měřič délky s akumulátorem Delk2131

Měřič délky DELK2131

Měřič délky typ Delk2131 umožňuje obousměrné měření s rozsahem měření -999,999 až 9999,999m. LCD displej má dva řádky po osmi znacích. Na displeji jsou zobrazeny dvě hodnoty měřené délky a každou z nich lze nulovat samostatným tlačítkem. Jedna z měřených hodnot se tedy dá využít pro součtové měření, kdy ji nulujeme např. až na konci směny, kdežto druhou hodnotu nulujeme při každém odměru měřeného materiálu. Přístroj je vybaven akumulátorem, který lze dobíjet síťovým adaptérem. Doba provozu na jedno nabití akumulátoru je přibližně 40 hodin. Doba nabíjení je 12 hodin. Je možný rovněž provoz se síťovým adaptérem, kdy je akumulátor udržován v nabitém stavu.

Technická dokumentace(286kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena bez měřicího kola: 7.900,-Kč


nahoru

Kompaktní měřič délky s korekcí a předvolbou Delk2191K

Měřič délky DELK2191K

Měřič délky Delk2191K je v kompaktním provedení se zabudovaným snímačem. Podsvícený LCD displej se dvěma řádky po osmi znacích pro zobrazení měřené délky a čtyři ovládací tlačítka. Měřič je vybaven dvěma předvolbami s výstupními relé, s možností použít jednu z předvoleb pro počítání kusů. Dalšími parametry jsou korekční koeficient pro korekci měřené délky, nastavení směru přičítání impulsů (Vpřed/Vzad), volitelný rozsahem měření (cm/mm) a ovládání podsvětlení displeje. Všechny tyto parametry se nastavují ovládacími tlačítky. Na displeji jsou při měření souběžně zobrazovány dvě hodnoty měřené délky. Každou z nich lze samostatně nulovat. Jeden z měřených údajů lze tedy využít např. pro souhrnné měření délky a druhý pro dílčí měření délky. Při využití parametru Kusy, je na horním řádku displeje měřená délka a na dolním řádku displeje je počet kusů. Napájení měřiče je pomocí pevně připojeného síťového adaptéru 230V/12V.
V základní verzi je přístroj dodáván bez komunikačního rozhraní, ale lze jej vybavit rozhraním RS232 nebo USB za příplatek 800,-Kč. Součástí dodávky měřiče s rozhraním je software pro PC (Windows), který umožňuje čtení a nulování měřené délky přes komunikační linku.

Technická dokumentace(340kB) Dokumentace ve formátu PDF           Cena bez měřicího kola a bez komunikačního rozhraní: 8.900,-Kč


nahoru

Nástěnný měřič délky s korekcí a předvolbou Delk2191N

Měřič délky DELK2191N

Měřič délky Delk2191N je v nástěnném provedení s odděleným snímačem. Jinak jsou jeho parametry shodné s předchozím typem. Měřiče délky DELK2191 jsou k dispozici i v anglické verzi (dokumentace, štítek i software). Foto je jen ilustrační. Nová verze přístroje se dodává s dvojitým LED displejem.

Cena typu Delk2191N bez měřicího kola a bez komunikačního rozhraní: 9.400,-Kč


Technická dokumentace(290kB) Dokumentace ve formátu PDF

 


Měřič délky DELK2191NS

K dispozici je i verze měřiče délky v kovové skříňce typ Delk2191NS, který má vyšší mechanickou a elektromagnetickou odolnost. Tento typ měřiče je tedy určen do průmyslových provozů s vyšší úrovní elektromagnetického rušení.

Cena typu Delk2191NS bez měřicího kola a bez komunikačního rozhraní: 9.800,-Kč


Technická dokumentace(283kB) Dokumentace ve formátu PDF

Software DELK2191.exe (534kb)

 


nahoru

Nástěnný měřič délky typu Delk2314 (Delk2316)

Měřič délky DELK2314

Měřič délky Delk2314 je v nástěnném provedení s odděleným snímačem typu SD16. Obě části měřiče jsou propojeny kabelem standardní délky 3m. Ke snímání délky je určeno kolo s pryžovým povrchem o průměru 100mm (obvod 314 mm), které se odvaluje po povrchu odměřovaného materiálu. Měřicí kolo je upevněno na hřídeli, která prochází dvojicí ložisek namontovaných v kovovém ramenu. Rameno je na svém druhém konci vybaveno otvorem o průměru 12mm pro upevnění k výrobnímu zařízení. Princip měřicího systému je založen na bezkontaktním optoelektronickém snímání impulsů. Na jedno otočení snímacího kola připadá 16 impulsů. Čelní panel měřiče délky obsahuje čtyřmístný LED displej s výškou znaků 14mm pro zobrazení měřené délky a tlačítko Nula pro nulování měřené hodnoty. Rozlišení měřicí jednotky je pevně nastaveno na metry (lze dodat i s rozlišením na dm). Rozsah měření je od 0 do 9999 m. Napájení měřiče je spínaným síťovým adaptérem 12V/500mA, který je pevnou součástí měřiče.

Technická dokumentace(292kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena včetně měřicího kola: 5.700,-Kč


Měřič délky DELK2316

Měřič délky Delk2316 je rozšířenou verzí měřiče Delk2314. Rozlišení měřicí jednotky je u tohoto typu měřiče pevně nastaveno na decimetry. Rozsah měření je od 0 do 99999,9 m. Ostatní parametry měřičů jsou shodné.

Technická dokumentace(266kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena včetně měřicího kola: 5.900,-Kč


nahoru

Další typy měřičů délky

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *