MĚŘENÍ SÍLY A HMOTNOSTI - PŘEVODNÍKY

Úvodní stránka

TENZOMETRICKÉ SNÍMAČE: princip, výrobci, kalibrace, . . .

TABULKA ZNAČENÍ TENZOMETRICKÝCH PŘEVODNÍKŮ ŘADY TZ


ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZA (přesnost 0,25%):
- TZAxxxxx: převodník s napěťovým výstupem       AKČNÍ CENA do 30.12.2016
- TZAxxxxx: převodník s proudovým aktivním výstupem
- TZAxxxxx: převodník s proudovým pasivním výstupem


ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZP (přesnost 0,1%):
- TZP51402F: napájení snímače 10V, výstupní signál -10V až 10V
- TZP51402WF: napájení snímače 10V, výstupní signál -10V až 10V, 6-vodičový
- TZP51422F: napájení snímače 10V, výstupní signál 4 až 20mA

Starší typy převodníků TZPČÍSLICOVÉ TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY:
- TZD13526: číslicový převodník s výstupem 4 až 20mA
- TZD13546DA1: číslicový převodník s výstupem 0 až 4,095V a RS232
- TENZ2365G: tenzometrický převodník s rozhraním USB pro rychlá měření


ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY SPECIÁLNÍ:
- TENZ2109-3: Tenzometrický převodník s 3 kanály
- TENZ2407: dvoukanálový převodník s napěťovým výstupem
- TENZ2213: převodník pro 1 snímač a dva výstupní signály 1V a 10V
- TENZ2215: dvoukanálový převodník s digitálním nulováním
- TZA11400K: převodník s výstupním relé
- TENZ2347: komparátor s výstupním relé       AKČNÍ CENA do 30.12.2016
- TENZ2305: komparátor se čtyřmi výstupy
- ODPO2188A: převodník pro potenciometry (odporový převodník)Další stránky

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceny pro zakázkovou výrobu přístrojů jsou určeny na základě poptávky. E-mail matulik@aterm.cz


nahoru

TENZOMETRICKÉ SNÍMAČE

Princip tenzometrů

Měření síly a hmotnosti je v praxi realizováno nejčastěji použitím odporových nebo polovodičových tenzometrů. Tyto tenzometry se upevňují na mechanické části strojů, u kterých potřebujeme měřit mechanické zatížení.

Tenzometry - podrobnější popis

Zapojení tenzometrů

Ke všem uvedeným výrobkům lze připojit jak kovové tenzometrické snímače, tak i polovodičové tenzometrické snímače. Kovové tenzometrické snímače jsou nejčastěji dodávány od firmy Uticell (http://www.utilcell.com) nebo od firmy Lukas (http://www.lukas-tenzo.cz). Dodavatelem polovodičových tenzometrických snímačů je firma VTS Zlín (http://www.vtsz.cz), která dodává jak standardní typizované snímače, tak rovněž vyrábí snímače na zakázku.


Zákazník si může zajistit vhodný snímač přímo u těchto, případně i jiných firem. Je možné i řešení "na klíč", s kompletní dodávkou jak snímače, tak i vyhodnocovací elektroniky.


Kalibraci zařízení s tenzometrickými snímači provádí akreditované laboratoře. Aktuální seznam těchto laboratoří lze zjistit na stránkách Českého institutu pro akreditaci (http://www.cai.cz).


Měřicí převodníky a vyhodnocovací jednotky lze rozdělit na dvě základní skupiny:

Analogové přístroje používají stejnosměrné napájení tenzometrického snímače. Napájení je buď konstantním napětím 5V, 10V nebo 15V, případně konstantním proudem 5mA, 10mA, 20mA nebo 30mA. Zesílení signálu z tenzometrického snímače je realizováno vysoce přesným operačním zesilovačem od firmy Analog Devices, který se vyznačuje velmi nízkým teplotním driftem ofsetového vstupního napětí (0,5uV/°C) a šířkou frekvenčního pásma až 500kHz.

Digitální přístroje jsou vybaveny můstkovým AD převodníkem typu Sigma-Delta s rozlišením až 24bitů rovněž od firmy Analog Devices. Tento převodník se vyznačuje možností střídavého napájení tenzometrického můstku, které umožňuje eliminovat všechny chyby způsobené stejnosměrným ofsetem a driftem.nahoru

ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZA (přesnost 0,25%)

Analogové tenzometrické převodníky řady TZA jsou určeny pro běžné aplikace. Převodníky TZA se vyznačují vysokou přesností a přijatelnou cenou. Převodníky jsou určeny pro převod signálů síly (hmotnosti) z tenzometrického snímače na unifikovaný měřicí signál, kterým je nejčastěji buď napětí v rozsahu -10V až +10V (0 až +10V) nebo proud v rozsahu -20mA až +20mA (0 až +20mA nebo 4 až 20mA). Převodníky obsahují frekvenční filtr prvního řádu, který lze buď nechat odpojený (bez filtrace-mezní kmitočet 400kHz) nebo lze nastavit mezní frekvenci od 100kHz až do 10Hz. Převodníky jsou standardně dodávány buď v plastové skříňce na lištu DIN nebo v plastové skříňce pro montáž na zeď, případně v kovové (AL) skříňce.
Na zakázku lze dodat převodník v podstatě s libovolnými parametry - provedení převodníku (typ skříňky), napájení snímače (napětím, proudem), vstupní signál převodníku (citlivost snímače), výstupní signál převodníku a rovněž filtraci měřeného signálu. Lze rovněž dodat vícekanálové převodníky a to buď se samostatnými výstupy nebo se součtovým výstupem. Parametry převodníku jsou zakódovány v číselné části jeho označení (názvu).


Převodníky TZA jsou rozděleny do tří základních skupin podle typu výstupního signálu. Dokumentace jsou koncipovány univerzálně pro danou skupinu převodníků.
První skupina zahrnuje převodníky s napěťovým výstupem standardně -10V až +10V.
Druhá skupina zahrnuje převodníky s proudovým aktivním výstupem buď -20mA až +20mA nebo 4 až 20mA. Proudová smyčka zde musí být zakončena rezistorem, který převede výstupní proud na napětí.
Třetí skupina zahrnuje převodníky s proudovým pasivním výstupem 4mA až +20mA. Proudová smyčka zde musí být napájena samostatným napěťovým zdrojem 12V až 36V.
Níže jsou uvedeny technické dokumentace pro tyto tři skupiny převodníků v různých provedeních (skříňkách). Konkrétní technické údaje jsou uvedeny na výrobním štítku dodaného převodníku. Uvedené ceny platí pro základní typy převodníků.

Ceny dalších variant převodníků jsou závislé na jejich konkrétních parametrech a mohou se od základních cen lišit. Vyžádejte si přesnou cenu a dodací lhůtu poptávkou na e-mailu: matulik@aterm.cz


Převodník TZA ve skříňce DIN

Tenzometrický převodník TZA s napěťovým výstupem:

Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11400 TZA31400, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je -10V až +10V a mezní frekvence není omezena (400kHz).

Technická dokumentace TZA1xxxx(506kB) Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx(507kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena TZA s napěťovým výstupem: 2.400,-Kč       AKČNÍ CENA 2.160,-Kč do 30.12.2016


Převodník TZA ve skříňce na zeď

Tenzometrický převodník TZA s proudovým aktivním výstupem:

Proudová smyčka zde musí být zakončena rezistorem, který převede výstupní proud na napětí. Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11420 TZA31420, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA a mezní frekvence není omezena (400kHz).

Technická dokumentace TZA1xxxx(506kB) Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx(505kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena TZA s proudovým aktivním výstupem: 2.500,-Kč


Převodník TZA v kovové skříňce na zeď

Tenzometrický převodník TZA s proudovým pasivním výstupem:

Proudová smyčka zde musí být napájena samostatným napěťovým zdrojem 12V až 36V. Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11430 TZA31430, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA a mezní frekvence není omezena (400kHz).

Technická dokumentace TZA1xxxx(512kB) Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx(505kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena TZA s proudovým pasivním výstupem: 2.500,-Kč


Provedení převodníků v kovové skříňce má vyšší mechanickou a elektromagnetickou odolnost. Rozměry skříňky jsou 110 x 60 x 30mm (š x v x h). Cena je vyšší oproti předchozím typům o 100,-Kč. 

TABULKA ZNAČENÍ TENZOMETRICKÝCH PŘEVODNÍKŮ ŘADY TZ


nahoru

ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZP (přesnost 0,1%)

Analogové tenzometrické převodníky řady TZP jsou určeny pro přesné aplikace. Písmeno „P“ v názvu převodníku označuje „precizní“ (přesný) převodník. I když se také jedná o analogový převodník, tak na rozdíl od typů TZA je optimalizován zejména na co nejvyšší stabilitu, linearitu a přesnost, která je v současnosti dostupná pomocí analogové techniky. Všechny převodníky řady TZP obsahují aktivní filtr (dolní propust) 3. řádu se strmostí –18 dB/oktávu. Hodnotu frekvence jakož i další parametry převodníku si lze zvolit podle konfigurační tabulky převodníků řady TZ. Základem řady převodníků TZP jsou tři typy s označením TZP51402F, TZP51402WF, TZP51422F. Všechny tyto převodníky jsou umístěny v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V a frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz.Převodník TZP51402F

Tenzometrický převodník TZP51402F převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál ±10V. Převodník je umístěn v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz.

Tenzometrický převodník TZP51402FW převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál ±10V. Převodník je umístěn v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz. Snímač je možné připojit jak čtyřvodičově, tak i šestivodičově. Šestivodičové připojení snímače umožňuje kompenzaci delších přívodních vodičů snímače.

Tenzometrický převodník TZP51422F převádí signál z tenzometrického snímače na proudový aktivní signál v rozsahu 4 až 20mA. Převodník je umístěn v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz.

Technická dokumentace(515kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena TZP51402F, TZP51402WF a TZP51422F: 3.000,-Kč


Ceny dalších variant převodníků jsou závislé na jejich konkrétních parametrech a pohybují se v rozmezí od 3.200,-Kč do 3.500,-Kč. Vyžádejte si přesnou cenu a dodací lhůtu poptávkou na e-mailu: matulik@aterm.cz

nahoru

ČÍSLICOVÉ TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Číslicové tenzometrické převodníky se vyznačují vysokou přesností a jsou určeny pro nejnáročnější aplikace.
Převodníky jsou vyráběny na zakázku a parametry konkrétního typu závisí na požadavcích zákazníka. V dalších odstavcích je uvedeno několik konkrétních typů včetně technické dokumentace a ceny.

 

nahoru

Číslicový převodník TZD13526 s výstupem 4 až 20mA

Převodník TZD13526

Číslicový převodník TZD13526 je číslicové elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na stejnosměrný proud v rozsahu 4 až 20mA. Proudový výstup je ovládán 16-bitovým DA převodníkem a je galvanicky oddělený od ostatních obvodů převodníku. Převodník je vybaven dvěma tlačítky pro jeho ovládání a kalibraci. Tlačítka mají indikační diody LED, které usnadňují jeho obsluhu. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35. Přívod napájecího napětí je jištěn vratnou polymerickou pojistkou. Připojení vodičů je prostřednictvím šroubovacích svorek.

Technická dokumentace(394kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku TZD13526: 3.600,-Kč

 

nahoru

Číslicový převodník TZD13546DA1 s výstupem 0 až 4,095V a RS232

Převodník TZD13546DA1

Číslicový převodník TZD13546DA1 je číslicové elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj a zároveň je tento signál převáděn na stejnosměrné napětí v rozsahu 0 až 4,095V. Převodník je vybaven komunikační linkou RS232, přes kterou lze převodník připojit k počítači. Součásti dodávky převodníku je komunikační kabel standardní délky 3m a software pro počítač, který je určen k nastavení parametrů převodníku a rovněž ke čtení a záznamu měřených hodnot. K ovládání převodníku je určeno jedno tlačítko s označením Nula, kterým lze nulovat měřenou hodnotu a případně nastavit tovární parametry převodníku. Stav převodníku je indikován pomocí dvou diod LED. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35. Přívod napájecího napětí je jištěn vratnou polymerickou pojistkou. Připojení vodičů je prostřednictvím šroubovacích svorek.

Technická dokumentace(326kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku TZD13526: 4.000,-Kč

 

Software TenzTZD1.exe (550kb)

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2365G s rozhraním USB

Převodník TENZ2365

Tenzometrický převodník TENZ2365G je digitální elektronický přístroj, který umožňuje připojení a zpracování signálu z tenzometrického snímače. Je vybaven rozhraním USB pro připojení k počítači. Měření tenzometrického signálu provádí 16 bitový AD převodník a měřená hodnota je na vyžádání přenesena do počítače, kde probíhá její další zpracování. Rychlost přenosu dat může dosáhnout až 500 měřených hodnot za sekundu, což je také maximální rychlost měření. Přístroj je umístěn v plastové skříňce pro montáž na zeď. Přístroj obsahuje tři indikační diody, které informují uživatele o stavu přístroje při jeho provozu. Zelená dioda indikuje napájecí napětí, žlutá dioda indikuje průběh měření a přenosu dat a červená dioda indikuje aktivní výstupní obvod. Na boční stěně skříňky je umístěno tlačítko Reset, které umožňuje provést resetování přístroje bez odpojení konektoru USB. Přístroj je napájen přímo z rozhraní USB. Pomocí propojek v konektoru snímače umí přístroj rozeznat až 16 různých snímačů a přiřadit jim příslušné konfigurační parametry, které jsou uloženy v počítači. Součástí dodávky je software pro nastavení parametrů, pro čtení měřených hodnot a pro další uživatelské funkce.

Technická dokumentace(464kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku TENZ2365G: 4.400,-Kč

 

Software TENZ2365G.exe (964kb)

 

nahoru

ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY SPECIÁLNÍ

Analogové tenzometrické převodníky speciální jsou buď vícekanálové, případně mají digitální nulování nebo výstupní komparátor.

Tenzometrický převodník TENZ2109-3


Tříkanálový převodník

Tenzometrický převodník TENZ2109-3 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrických snímačů na unifikovaný napěťový signál -10 až +10V. Zařízení obsahuje tři samostatné měřicí kanály. Napájení převodníku je síťovým napětím 230V/50Hz. Zařízení je vestavěno do plastové skříňky s rozměry 205 x 65 x 160 mm (š x v x h).

Technická dokumentace(106kB) Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2407

Dvoukanálový převodník

Tenzometrický převodník TENZ2407 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný výstupní signál. Převodník obsahuje dva identické měřicí kanály. Standardně je převodník dodáván pro napěťové napájení tenzometrů 10V a s napěťovými výstupy -10V až 10V. Na zakázku lze převodník dodat i s jinými parametry.

Technická dokumentace(488kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku: 3.900,-Kč

 

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2213

Převodník TENZ2213

Tenzometrický převodník TENZ2213 je elektronické zařízení, které převádí signál z  jednoho tenzometrického můstku na dva unifikované napěťové signály: standardně -1V až 1V a -10 až 10V. Na objednávku lze převodník dodat i s jinými výstupními rozsahy napětí. Tenzometrický snímač je napájen konstantním napětím 10 V. Převodník je dodáván buď jako modul plošného spoje nebo v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN35.

Technická dokumentace(377kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku ve skříňce: 3.800,-Kč

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2215

Převodník TENZ2215

Tenzometrický převodník TENZ2215 je analogový tenzometrický převodník se dvěma samostatnými kanály s výstupem -10V až 10V, který je vybaven digitálními obvody pro nulování tlačítkem nebo externím signálem. Napájení tenzometrických snímačů je standardně napětím 10V, ale může být i jiným napětím a nebo konstantním proudem. Převodník je dodáván v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN35.

Technická dokumentace(456kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku: 3.900,-Kč

 

 

nahoru

Tenzometrický převodník s výstupním relé TZA11400K

Převodník TZA1140K

Tenzometrický převodník s výstupním relé TZA11400K umožňuje plnit současnou funkci přesného tenzometrického zesilovače a komparátoru. Přístroj převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný napěťový signál, který porovnává s referenční hodnotou. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí relé. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a vratnou pojistku.

Technická dokumentace(500kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku: 2.600,-Kč

 

nahoru

Tenzometrický komparátor TENZ2347

Komparátor Tenz2347

Tenzometrický komparátor Tenz2347 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál a tento porovnává s referenční hodnotou. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí relé. Napájení komparátoru je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a vratnou pojistku. Komparátor je vestavěn do plastové skříňky opatřené plastovými šroubovacími vývodkami pro přivedení připojovacích kabelů.
Komparátor Tenz2347 má standardně napájení snímače konstantním proudem 10mA, ale lze jej dodat i s napájením snímače konstantním napětím 10V (nebo 5V).

Technická dokumentace(558kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena komparátoru: 2.600,-Kč       AKČNÍ CENA 2.340,-Kč do 30.12.2016

 


nahoru

Tenzometrický komparátor TENZ2305

Komparátor Tenz2305

Tenzometrický komparátor Tenz2305 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál a tento porovnává se čtyřmi referenčními hodnotami. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí odpovídajícího výstupu. Napájení komparátoru je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a polymerickou vratnou pojistku. Komparátor je vestavěn do plastové skříňky opatřené plastovými šroubovacími vývodkami pro přivedení připojovacích kabelů.

Technická dokumentace(376kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena komparátoru: 2.900,-Kč

 


nahoru

Převodník pro potenciometry ODPO2188A

Odporový převodník

Odporový převodník ODPO2188A je elektronické zařízení, které převádí signál z odporového snímače (potenciometru) na stejnosměrné napětí 0 až 10V. Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí a vratnou pojistku. Přítomnost napájecího napětí je indikována diodou LED. Převodník je umístěn v kovové skříňce opatřené dvěma kabelovými vývodkami.
Převodník pro potenciometry může být dodán v různém provedení skříňky (DIN, plastová, kovová), s různým výstupem (napěťový -10 až +10V, 0 až 10V nebo proudový 0 až 20mA, 4 až 20mA). Technická dokumentace(318kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníku pro potenciometry: od 2.300,-Kč (je závislá na konkrétním provedení a parametrech)

 


OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *