TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY A ZESILOVAČE

Úvodní stránka

TENZOMETRICKÉ SNÍMAČE: princip, výrobci, kalibrace, . . .

TENZOMETRICKÁ ČIDLA: poměrná deformace a její měření . . .

TABULKA ZNAČENÍ TENZOMETRICKÝCH PŘEVODNÍKŮ ŘADY TZ


ANALOGOVÉ STANDARDNÍ PŘEVODNÍKY ŘADY TZA:
- TZAxxxxx: převodník s napěťovým výstupem
- TZAxxxxx: převodník s proudovým aktivním výstupem
- TZAxxxxx: převodník s proudovým pasivním výstupem


ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZP S AKTIVNÍM FREKVENČNÍM FILTREM:
- TZP16602WF: napájení snímače 10mA, výstupní signál -10V až 10V, 6-vodičový
- TZP10452PSF: napájení snímače 5V, výstupní signál 0V až 5V, posun nuly
- TZP11923F: napájení snímače 10V, výstupní signál 4 až 20mA
- TZP31321FS: napájení snímače 10V, výstupní signál 4 až 20mA, posun nuly
- TZP31442F: napájení snímače 10V, pasivní výstup 4 až 20mA s galv.oddělením
- TZP51422F: napájení snímače 10V, výstupní signál 4 až 20mA
- TZP51402FPT3: napájení snímače 10V, výstupní signál -10V až 10V, 6-vodičový, 3 snímače


DIGITÁLNÍ TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY:
- TENZ2426A: převodník s výstupem okamžité hodnoty 0 až 10V
- TZD13546DA1: číslicový převodník s výstupem 0 až 4,095V a RS232
- TZD10490R4: číslicový převodník s rozhraním RS485
- TZD10499R2: číslicový převodník s rozhraním RS232
- TZD10499USB: číslicový převodník s rozhraním USB


KOMPARÁTORY - ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY S DVOUSTAVOVÝM VÝSTUPEM:
- TZA11400K: převodník s výstupním relé
- TENZ2347: komparátor s výstupním relé
- TENZ2305: komparátor se čtyřmi výstupy


Know-how: výrobní podklady

Další stránky

Ceník tenzometrických převodníků Dokumentace ve formátu PDF


nahoru

TENZOMETRICKÉ SNÍMAČE

Princip tenzometrů

Měření síly a hmotnosti je v praxi realizováno nejčastěji použitím odporových nebo polovodičových tenzometrů. Tyto tenzometry se upevňují na mechanické části strojů, u kterých potřebujeme měřit mechanické zatížení.

Tenzometry - podrobnější popis

Zapojení tenzometrů

Ke všem uvedeným výrobkům lze připojit jak kovové tenzometrické snímače, tak i polovodičové tenzometrické snímače. Kovové tenzometrické snímače jsou nejčastěji dodávány od firmy Uticell (http://www.utilcell.com) nebo od firmy Lukas (http://www.lukas-tenzo.cz). Dodavatelem polovodičových tenzometrických snímačů je firma VTS Zlín (http://www.vtsz.cz), která dodává jak standardní typizované snímače, tak rovněž vyrábí snímače na zakázku.


Zákazník si může zajistit vhodný snímač přímo u těchto, případně i jiných firem. Je možné i řešení "na klíč", s kompletní dodávkou jak snímače, tak i vyhodnocovací elektroniky.


Kalibraci zařízení s tenzometrickými snímači provádí akreditované laboratoře. Aktuální seznam těchto laboratoří lze zjistit na stránkách Českého institutu pro akreditaci (http://www.cai.cz).


Měřicí převodníky a vyhodnocovací jednotky lze rozdělit na dvě základní skupiny:

Analogové přístroje používají stejnosměrné napájení tenzometrického snímače. Napájení je buď konstantním napětím 5V, 10V nebo 15V, případně konstantním proudem 5mA, 10mA, 20mA nebo 30mA. Zesílení signálu z tenzometrického snímače zajišťují kvalitní operační zesilovače.

Digitální přístroje jsou vybaveny můstkovým AD převodníkem typu Sigma-Delta s rozlišením 16bitů. Tento převodník se vyznačuje možností střídavého napájení tenzometrického můstku, které umožňuje eliminovat všechny chyby způsobené stejnosměrným ofsetem a driftem.


nahoru

ANALOGOVÉ STANDARDNÍ PŘEVODNÍKY ŘADY TZA

Analogové tenzometrické převodníky řady TZA jsou určeny pro běžné aplikace. Převodníky TZA se vyznačují vysokou přesností a přijatelnou cenou. Převodníky jsou určeny pro převod signálů síly (hmotnosti) z tenzometrického snímače na unifikovaný měřicí signál, kterým je nejčastěji buď napětí v rozsahu -10V až +10V (0 až +10V) nebo proud v rozsahu -20mA až +20mA (0 až +20mA nebo 4 až 20mA). Převodníky obsahují frekvenční filtr prvního řádu, který pevně nastaven na konkrétní kmitočet v rozmezí od 100kHz až do 10Hz. Převodníky jsou standardně dodávány buď v plastové skříňce na lištu DIN nebo v plastové skříňce pro montáž na zeď, případně v kovové (AL) skříňce.
Na zakázku lze dodat převodník v podstatě s libovolnými parametry - provedení převodníku (typ skříňky), napájení snímače (napětím, proudem), vstupní signál převodníku (citlivost snímače), výstupní signál převodníku a rovněž filtraci měřeného signálu. Lze rovněž dodat vícekanálové převodníky a to buď se samostatnými výstupy nebo se součtovým výstupem. Parametry převodníku jsou zakódovány v číselné části jeho označení (názvu).


Převodníky TZA jsou rozděleny do tří základních skupin podle typu výstupního signálu. Dokumentace jsou koncipovány univerzálně pro danou skupinu převodníků.
První skupina zahrnuje převodníky s napěťovým výstupem standardně -10V až +10V.
Druhá skupina zahrnuje převodníky s proudovým aktivním výstupem buď -20mA až +20mA nebo 4 až 20mA. Proudová smyčka zde musí být zakončena rezistorem, který převede výstupní proud na napětí.
Třetí skupina zahrnuje převodníky s proudovým pasivním výstupem 4mA až +20mA. Proudová smyčka zde musí být napájena samostatným napěťovým zdrojem 12V až 36V nebo je možné zvolit provedení s příponou G, u kterých jsou napájecí obvody galvanicky oddělené od ostatních obvodů. To umožňuje připojit tyto typy převodníků do systémů s jednotným napájením (použít jeden napájecí zdroj jak pro převodník, tak i pro vyhodnocovací systém např. PLC).
Níže jsou uvedeny technické dokumentace pro tyto tři skupiny převodníků v různých provedeních (skříňkách). Konkrétní technické údaje jsou uvedeny na výrobním štítku dodaného převodníku.


Převodník TZA ve skříňce DIN

Tenzometrický převodník TZA s napěťovým výstupem:

Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11400 TZA31400, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je -10V až +10V a mezní frekvence není omezena.

Technická dokumentace TZA1xxxx Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx Dokumentace ve formátu PDF


Převodník TZA ve skříňce na zeď

Tenzometrický převodník TZA s proudovým aktivním výstupem:

Proudová smyčka zde musí být zakončena rezistorem, který převede výstupní proud na napětí. Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11420 a TZA31420, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA a mezní frekvence není omezena.

Technická dokumentace TZA1xxxx Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx Dokumentace ve formátu PDFPřevodník TZA v kovové skříňce na zeď

Tenzometrický převodník TZA s proudovým pasivním výstupem:

Proudová smyčka zde musí být napájena samostatným napěťovým zdrojem 12V až 36V. Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11430 a TZA31430, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA a mezní frekvence není omezena.

Technická dokumentace TZA1xxxx Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx Dokumentace ve formátu PDF


Provedení převodníků v kovové skříňce má vyšší mechanickou a elektromagnetickou odolnost. Rozměry skříňky jsou 110 x 60 x 30mm (š x v x h).


 

TABULKA ZNAČENÍ TENZOMETRICKÝCH PŘEVODNÍKŮ ŘADY TZ


nahoru

ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZP S AKTIVNÍM FREKVENČNÍM FILTREM

Analogové tenzometrické převodníky řady TZP jsou optimalizovány na co nejvyšší stabilitu, linearitu a přesnost, která je v současnosti dostupná pomocí analogové techniky. Tyto převodníky jsou dodávány s aktivním filtrem (dolní propust) 3. řádu se strmostí –18 dB/oktávu. Hodnotu frekvence jakož i další parametry převodníku si lze zvolit podle konfigurační tabulky převodníků řady TZ. Jako u předchozí řady TZA mohou být dodány s napěťovým výstupem, proudovým aktivním výstupem nebo proudovým pasivním výstupem. Většina zákazníků preferuje kovovou skříňku s ohledem na lepší elektromagnetickou odolnost, ale k dispozici jsou i převodníky TZP v plastové skříňce na zeď nebo na lištu DIN.

V dalším textu je uvedeno několik příkladů převodníků řady TZP:


Převodník TZP16602WF

Tenzometrický převodník TZP16602WF:

je umístěn v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN, napájení tenzometrického snímače je konstantním proudem 10mA, citlivost snímače je 10mV/mA, výstupní signál je -10V až +10V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz, snímač je možné připojit šestivodičově.

Technická dokumentace TZP16602WF Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP10452PSF:

je umístěn v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 5V, citlivost snímače je 2mV/V (přesná hodnota je uvedena na výrobním štítku), výstupní signál je 0 až 5V, nulová hodnota je posunuta o 50% na 2,5V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz.

Technická dokumentace TZP10452PSF Dokumentace ve formátu PDF
Převodník TZP31442F

Tenzometrický převodník TZP11923F:

je umístěn v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 1,5mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 1kHz.

Technická dokumentace TZP11923F Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP31321FS:

je umístěn v plastové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 1mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 100kHz.

Technická dokumentace TZP31321FS Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP31442F:

je umístěn v plastové krabičce pro montáž na zeď, tenzometrický snímač je napájen konstantním napětím 10V a citlivost snímače je 2mV/V. Výstupní signál je pasivní proudový s galvanickým oddělením a s rozsahem 4 až 20mA.

Technická dokumentace TZP31442PSF Dokumentace ve formátu PDF
Převodník TZP50424WF

Tenzometrický převodník TZP51422F:

je umístěn v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz.

Technická dokumentace TZP51422F Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP51402FPT3:

je umístěn v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V, výstupní signál je 0V až +10V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz. K převodníku je možné připojit až tři snímače, které musí mít shodné parametry.

Technická dokumentace TZP51402FPT3 Dokumentace ve formátu PDF

nahoru

DIGITÁLNÍ TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Digitální tenzometrické převodníky se vyznačují vysokou přesností a jsou určeny pro nejnáročnější aplikace.
Převodníky jsou vyráběny na zakázku a parametry konkrétního typu závisí na požadavcích zákazníka. V dalších odstavcích je uvedeno několik konkrétních typů včetně technické dokumentace.

 

nahoru

Převodník TENZ2426A s výstupem 0 až 10V

Převodník TENZ2426

Digitální převodník TENZ2426A je digitální elektronické zařízení, které měří a vyhodnocuje signál z tenzometrického snímače a jeho okamžitou hodnotu převádí na výstupní napětí v rozsahu 0 až 10V. Ovládání převodníku je pomocí dvou galvanicky oddělených vstupů (optočleny). Prvním vstupem lze provést nulování měřené hodnoty (tára), druhým vstupem pak nulování okamžité hodnoty. Nastavení zisku (zesílení) a výstupního signálu (10V) se provádí pomocí víceotáčkových trimrů. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Digitální převodník TENZ2426MAX měří a vyhodnocuje signál z tenzometrického snímače a jeho maximální hodnotu převádí na výstupní napětí v rozsahu 0 až 10V. Ostatní parametry jsou shodné s předchozím typem.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Digitální převodník TZD13546DA1 s výstupem 0 až 4,095V a RS232

Převodník TZD13546DA1

Digitální převodník TZD13546DA1 je digitální elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj a zároveň je tento signál převáděn na stejnosměrné napětí v rozsahu 0 až 4,095V. Převodník je vybaven komunikační linkou RS232, přes kterou lze převodník připojit k počítači. Součásti dodávky převodníku je komunikační kabel standardní délky 3m a software pro počítač, který je určen k nastavení parametrů převodníku a rovněž ke čtení a záznamu měřených hodnot. K ovládání převodníku je určeno jedno tlačítko s označením Nula, kterým lze nulovat měřenou hodnotu a případně nastavit tovární parametry převodníku. Stav převodníku je indikován pomocí dvou diod LED. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35. Přívod napájecího napětí je jištěn vratnou polymerickou pojistkou. Připojení vodičů je prostřednictvím šroubovacích svorek.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Software TenzTZD1.zip (550kb)

 

nahoru

Digitální převodník TZD10490R4 s rozhraním RS485

Převodník TZD10490R4

Digitální převodník TZD10490R4 je digitální elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj v rozsahu 16 bitů. Převodník je vybaven komunikační linkou RS485, přes kterou lze převodník připojit k počítači. K dispozici je volně dostupný testovací software. Vstupní rozsah převodníku je pevně nastaven podle parametrů snímače (požadavků zákazníka). Není tedy potřeba jakékoliv nastavování parametrů převodníku mimo jeho adresy. V případě potřeby provede výrobce změnu vstupního rozsahu zdarma. Normalizace měřeného signálu (nulování a přepočet měřené hodnoty dle kalibrační konstanty)je prováděna v obslužném software. Výrobce může dodat i software na míru - podle požadavků zákazníka. K tomuto převodníku lze jako příslušenství rovněž dodat i převodník pro počítač typu KONV2330, který převádí rozhraní USB na RS485.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Software TenzTZDR4.zip (470kb)

 

nahoru

Digitální převodník TZD10499R2 s rozhraním RS232

Digitální převodník TZD10499R2 má podobnou konstrukci jako převodník TZD10490R4, ale je vybaven komunikační linkou RS232. Vstupní rozsah převodníku a další parametry lze nastavit pomocí zkratovacích propojek a spínače DIL. K dispozici je volně dostupný testovací software. Výrobce může dodat i software na míru - podle požadavků zákazníka.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Software TZD10499R2.zip (486kb)

 

nahoru

Digitální převodník TZD10499USB s rozhraním USB

Digitální převodník TZD10499USB je alternativou převodníku TZD10499R2 s rozhraním USB.

 

nahoru

KOMPARÁTORY - ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY S DVOUSTAVOVÝM VÝSTUPEM

nahoru

Tenzometrický převodník s výstupním relé TZA11400K

Převodník TZA1140K

Tenzometrický převodník s napěťovým výstupem a výstupním relé TZA11400K umožňuje plnit současnou funkci přesného tenzometrického zesilovače a komparátoru. Přístroj převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný napěťový signál, který porovnává s referenční hodnotou. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí relé. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a vratnou pojistku.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický komparátor TENZ2347

Komparátor Tenz2347

Tenzometrický komparátor Tenz2347 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál a tento porovnává s referenční hodnotou. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí relé. Napájení komparátoru je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a vratnou pojistku. Komparátor je vestavěn do plastové skříňky opatřené plastovými šroubovacími vývodkami pro přivedení připojovacích kabelů.
Komparátor Tenz2347 má standardně napájení snímače konstantním proudem 10mA, ale lze jej dodat i s napájením snímače konstantním napětím 10V (nebo 5V).

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF


nahoru

Tenzometrický komparátor TENZ2305

Komparátor Tenz2305

Tenzometrický komparátor Tenz2305 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál a tento porovnává se čtyřmi referenčními hodnotami. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí odpovídajícího výstupu. Napájení komparátoru je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a polymerickou vratnou pojistku. Komparátor je vestavěn do plastové skříňky opatřené plastovými šroubovacími vývodkami pro přivedení připojovacích kabelů.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Know-how: výrobní podklady

Know-how obsahuje soubor několika výrobních podkladů nezbytných pro výrobu konkrétního typu převodníku. Jedná se zejména o výrobní dokumentaci a u digitálních převodníků i možnost zdrojových kódů přístrojového i aplikačního software. Dále lze dodat sadu součástek a případně i programátor pro použitý mikrořadič.


Výrobní dokumentace obsahuje obvodové schéma zapojení, osazovací výkres plošného spoje, technický popis zapojení a případně i software (.OBJ) pro mikroprocesor. Pokud jsou pro daný výrobek již vyráběny profesionální plošné spoje, tak je k dispozici objednací list pro firmu Gatema (výrobce PCB) nebo filmové předlohy pro laboratorní výrobu plošných spojů. Za příplatek lze poskytnout i další technickou podporu.


Zdrojový software ASM obsahuje zdrojový kód software v assembleru (.ASM) pro mikroprocesor. Tento software obsahuje všechny funkce a procedury, které řídí činnost převodníku.


Zdrojový software PAS obsahuje soubor zdrojových kódů software v jazyce Pascal (.PAS, .DFM, .DPR) pro počítač. Software byl vyvinut a navržen v prostředí Delphi. (Za příplatek může být starší nelicencovaná verze tohoto vývojového prosředí součástí dodávky software). Tento software je funkční na počítačích se všemi verzemi Windows.


Obchodní podmínky: prodej know-how je realizován na základě licenční smlouvy. Tato smluvní licence může být koncipována buď jako běžná licence nebo jako výhradní licence. Výhradní licence opravňuje jedině a pouze nabyvatele k výkonu licencovaného práva ve sjednaném rozsahu. Toto omezení se vztahuje rovněž na poskytovatele licence, který je taktéž povinen zdržet se výkonu licencovaného práva, a není ani oprávněn toto právo dále licenčně poskytovat třetím osobám. V případě výhradní licence bude tedy její nabyvatel mít výhradní právo pro celý sjednaný rozsah této smlouvy. Výhradní licence je vždy poskytnuta na dobu neurčitou a je možná pouze při prodeji kompletních výrobních podkladů. Ze stránek firmy Aterm.cz bude daný výrobek natrvalo odstraněn. Ceny při poskytnutí výhradní licence by byly stanoveny vzájemnou dohodou.

Běžná licence umožňuje poskytovateli licence dále pokračovat ve výrobě daného produktu a rovněž poskytovat toto právo dalším třetím osobám.
V dostupném ceníku jsou uvedeny ceny za tuto běžnou licenci.
Z hlediska daňového zákona se nejedná o prodej zboží ani služeb, a proto nebude při prodeji uplatňováno DPH. Jedná se náhrady za poskytnutí práva na užití předmětu průmyslového vlastnictví (know-how). 

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas

LVDT převodník


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *