MĚŘENÍ SÍLY A HMOTNOSTI - PŘÍSTROJE

Úvodní stránka

MĚŘIČE SÍLY A HMOTNOSTI - STANDARDNÍ:
- Měřiče řady TENZ2117: do panelu i na zeď s LCD displejem
- Měřiče řady TENZ2145: ruční s LCD displejem a akumulátorem
- Měřiče řady TENZ2174: s 4-místným displejem a výstupními relé
- Měřiče řady TENZ2307: se 6-místným displejem do panelu i na zeď

Know-how: výrobní podklady


Další stránky

Ceník tenzometrických měřičů Dokumentace ve formátu PDF


nahoru

MĚŘIČE SÍLY A HMOTNOSTI - STANDARDNÍ 

Měřiče síly a hmotnosti jsou číslicová (digitální) měřicí zařízení s mikroprocesorem, který umožňuje použití celé řady přídavných funkcí. Jedná se o funkci tárování pro nastavení nuly na displeji při nenulovém zatížení snímače, funkci paměti maximální hodnoty, přenos měřených hodnot linkou RS232, RS485 nebo USB do počítače, případně další funkce. U těchto měřičů je možná i programová linearizace měřeného signálu a případně i teplotní kompenzace. Měřiče mohou být vybaveny DA převodníkem pro získání analogového výstupního signálu. Napájení je buď 230V/50Hz (vestavěný síťový zdroj nebo síťový adaptér 230V/12V), 24V, případně akumulátorem s možností dobíjení.

Měřiče síly je možné přímo při výrobě nastavit na požadované parametry tenzometrického snímače. Toto výrobní nastavení je pak součástí technické dokumentace. nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2117

Měřidlo TENZ2117B

Měřič TENZ2117B je vestavěn v panelové skříňce typu BOPLA. Na LCD displeji je zobrazena okamžitá a maximální měřená hodnota. Obě hodnoty lze nulovat tlačítky umístěnými na čelním panelu. Napájení lze zvolit buď 24VDC nebo 230VAC. Komunikační rozhraní může být buď RS232 nebo USB.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Měřič TENZ2117BU je navíc vybaven rozhraním USB. Dodávka měřiče zahrnuje i testovací software pro PC.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Měřidlo TENZ2117BUE

Měřič TENZ2117BUE je umístěn v plastové skříňce na zeď. Jedná se o ukázku jedné z dalších variant měřiče TENZ2117.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 


nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2145

Sestava TENZ2145

Tenzometrické měřiče řady TENZ2145 jsou přenosné měřicí přístroje napájené vestavěným akumulátorem. Všechny přístroje jsou vybaveny nulovacím tlačítkem, funkcemi monitorování stavu akumulátoru a signalizací vadného snímače. Zobrazení je na LCD displeji s 2x8 znaky a výškou znaků 10mm.
Pro přístroje s rozhraním USB (případně RS232) je k dispozici software pro PC, který umožňuje jak kalibraci a nastavení parametrů přístroje, tak i přenos a archivaci měřených dat.
Měřiče řady TENZ2145 jsou dodávány v plastovém kufříku, který obsahuje veškeré dodávané příslušenství. Je možná i dodávka bez kufříku za zvýhodněnou cenu.Měřidlo TENZ2145B

Měřicí přístroj TENZ2145B má mimo nulovacího tlačítka i tlačítko maxima a je vybaven komunikačním rozhraním USB nebo RS232. Na displeji je zobrazena jak aktuální měřená hodnota, tak i maximální hodnota. Nastavení přístroje a jeho kalibrace se provádí pomocí počítače. Součástí dodávky přístroje je software pro PC, který umožňuje přenášet měřená data do počítače rychlostí až 400 vzorků za sekundu. Naměřená data lze ukládat na disk počítače a rovněž zobrazovat ve formě grafu.


Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF     

Měřidlo TENZ2145C

Měřicí přístroj TENZ2145C obsahuje čtyři ovládací tlačítka a komunikační linku. Přístroj je vybaven pamětí měřených dat s možností jejich prohlížení. Součástí přístroje je dále komunikační kabel a software pro systém Windows, který umožňuje jak nastavení základních parametrů přístroje, tak čtení naměřených dat z paměti počítače a jejich uložení na disk počítače v textovém formátu.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF     

nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2174

Měřidlo TENZ2174P Technická dokumentace TENZ2174P Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrické měřiče řady TENZ2174 jsou určeny pro montáž do rozvaděčů buď na lištu DIN nebo do panelu. Měřená hodnota z tenzometrického snímače je v řídicím mikroprocesoru zpracována v závislosti na dvou kalibračních konstantách, které byly získány při kalibračním měření a je zobrazena na 4-místném LED displeji. Přístroj obsahuje dvě výstupní relé s nastavitelnými hodnotami pro zapnutí a vypnutí pro verze TENZ2174P a TENZ2174D. Dva galvanicky oddělené vstupy umožňují blokování (na displeji zůstane poslední měřená hodnota) a tárování (aktuální měřená hodnota je vynulována). Všechny parametry jsou uloženy v paměti zařízení a jejich nastavování lze provádět čtyřmi tlačítky. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. V případě požadavku zákazníka lze měřič vestavět do jiné skříňky a rovněž lze použít větší displej s výškou znaků 20, 38, 57, 100 nebo 125mm.

Měřidlo TENZ2174D Technická dokumentace TENZ2174D Dokumentace ve formátu PDF

 


nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2307

Měřidlo TENZ2307S

Tenzometrické měřiče řady TENZ2307 jsou určeny pro montáž do panelu rozvaděče, případně mohou být vestavěny do skříňky pro montáž na zeď. Tenzometrické měřidlo TENZ2307 je digitální elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj a ten zobrazuje na 6 místném LED displeji. Měření tenzometrického signálu provádí 16 bitový AD převodník. Měřená hodnota je v řídicím mikroprocesoru zpracována v závislosti na dvou kalibračních konstantách, které byly získány při kalibračním měření. Zařízení se vyrábí v několika konfiguracích. Základní konfigurace má označení TENZ2307P pro panelové provedení nebo TENZ2307N pro nástěnné provedení. Napájení je standardně napětím 24V DC, ale lze dodat i napájení se síťovým adaptérem 230V/24V, případně s vestavěným síťovým zdrojem, který obsahuje i odrušovací filtr. Plná konfigurace má označení TENZ2307PKR2PDE, kde další znaky znamenají:
a) K: zařízení obsahuje dvě výstupní relé s nastavitelnými hodnotami pro zapnutí a vypnutí. Každé relé má jeden přepínací kontakt s možností zatížení až 10A.
b) R2: výstup RS232. Další variantou je výstup USB s označením RU nebo výstup RS485 s označením R4. Součástí je software pro počítač, který umožňuje nastavení parametrů přístroje a jeho kalibraci.
c) P: Měřicí program pro počítač, který umožňuje periodické měření s grafickým zobrazením, archivací a tiskem.
d) D: analogový výstup měřené hodnoty pomocí 12 bitového DA převodníku.
e) E: Výstup pro externí displej s výškou znaků až 125mm.
Všechny konfigurace zařízení obsahují vstupní svorku pro blokování zařízení (na displeji zůstane poslední měřená hodnota), vstupní svorku pro tárování (současná měřená hodnota vynulována) a výstupní svorku s chybovým signálem. Všechny parametry jsou uloženy v paměti zařízení a jejich nastavování lze provádět čtyřmi tlačítky umístěnými na čelním panelu zařízení. Měřidlo TENZ2307N

Technická dokumentace TENZ2307P Dokumentace ve formátu PDF

Technická dokumentace TENZ2307N Dokumentace ve formátu PDF

Technická dokumentace TENZ2307NKR2D Dokumentace ve formátu PDFMěřidlo TENZ2174D Technická dokumentace TENZ2307S4V Dokumentace ve formátu PDF

Provedení měřiče TENZ2174S4V je zakázkovou variantou dávkovacího automatu.

 

Software TENZ2307.zip (633kb)

 Měřiče délky s LED displejem lze doplnit externím displejem s většími znaky v různém provedení:

Zobrazovací jednotky

Zobrazovač DIS0341 Zobrazovač DIS2451 Zobrazovač DIS2541 Zobrazovač DIS3451


nahoru

Know-how: výrobní podklady

Know-how obsahuje soubor několika výrobních podkladů nezbytných pro výrobu konkrétního typu měřiče. Jedná se zejména o výrobní dokumentaci a také možnost zdrojových kódů přístrojového i aplikačního software. Dále lze dodat sadu součástek a případně i programátor pro použitý mikrořadič.


Výrobní dokumentace obsahuje obvodové schéma zapojení, osazovací výkres plošného spoje, technický popis zapojení a případně i software (.OBJ) pro mikroprocesor. Pokud jsou pro daný výrobek již vyráběny profesionální plošné spoje, tak je k dispozici objednací list pro firmu Gatema (výrobce PCB) nebo filmové předlohy pro laboratorní výrobu plošných spojů. Za příplatek lze poskytnout i další technickou podporu.


Zdrojový software ASM obsahuje zdrojový kód software v assembleru (.ASM) pro mikroprocesor. Tento software obsahuje všechny funkce a procedury, které řídí činnost měřiče.


Zdrojový software PAS obsahuje soubor zdrojových kódů software v jazyce Pascal (.PAS, .DFM, .DPR) pro počítač. Software byl vyvinut a navržen v prostředí Delphi. (Za příplatek může být starší nelicencovaná verze tohoto vývojového prosředí součástí dodávky software). Tento software je funkční na počítačích se všemi verzemi Windows.


Obchodní podmínky: prodej know-how je realizován na základě licenční smlouvy. Tato smluvní licence může být koncipována buď jako běžná licence nebo jako výhradní licence. Výhradní licence opravňuje jedině a pouze nabyvatele k výkonu licencovaného práva ve sjednaném rozsahu. Toto omezení se vztahuje rovněž na poskytovatele licence, který je taktéž povinen zdržet se výkonu licencovaného práva, a není ani oprávněn toto právo dále licenčně poskytovat třetím osobám. V případě výhradní licence bude tedy její nabyvatel mít výhradní právo pro celý sjednaný rozsah této smlouvy. Výhradní licence je vždy poskytnuta na dobu neurčitou a je možná pouze při prodeji kompletních výrobních podkladů. Ze stránek firmy Aterm.cz bude daný výrobek natrvalo odstraněn. Ceny při poskytnutí výhradní licence by byly stanoveny vzájemnou dohodou.

Běžná licence umožňuje poskytovateli licence dále pokračovat ve výrobě daného produktu a rovněž poskytovat toto právo dalším třetím osobám.
V dostupném ceníku jsou uvedeny ceny za tuto běžnou licenci.
Z hlediska daňového zákona se nejedná o prodej zboží ani služeb, a proto nebude při prodeji uplatňováno DPH. Jedná se náhrady za poskytnutí práva na užití předmětu průmyslového vlastnictví (know-how). 

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas

LVDT převodník


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *