MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY

Úvodní stránka

SNÍMAČE TEPLOTY:
- Termočlánky
- Odporové snímače typu Pt100
- Snímače SMARTEC
- Kabely teplotních snímačů
- Provedení teplotních snímačů

Tabulka konstrukčního provedení teplotních snímačů


ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY:
- TEPL2374: teplotní relé s termočlánky K
- TEPL2344A: převodník teploty 3 x Pt100 s rozhraním RS232 (USB)
- TEPL2178: převodník Teplota/Napětí (Proud)
- PT100LAB: analogové měřidlo s Pt100
- PT100DIG: digitální měřidlo s Pt100
- Term2201: měřidlo s termočlánkem
- Term2205: měřidlo s pěti termočlánky
- VLHK2082: měřič teploty a vlhkosti

ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI TEPLOTY:
- Regu2173: pokojový termostat
- Term2198: terminál pro regulaci teploty

Další stránky

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceny pro zakázkovou výrobu přístrojů jsou určeny na základě poptávky. E-mail matulik@aterm.cz


Obecně o měření teploty

MĚŘENÍ TEPLOTY patří mezi klasické úlohy. Protože je dnes na trhu velké množství teplotních snímačů, měřidel a regulátorů, tak jsou na těchto stránkách uvedeny jen některé příklady snímačů a zařízení, které jsou vyráběny na zakázku podle konkrétních požadavků zákazníků.
Teplotní snímače lze dodat buď samostatné bez ochranné jímky s připojeným kabelem zvolené délky nebo v ochranné jímce rovněž s pevně připojeným kabelem.. Pro všechny typy čidel jsou využívány mosazné jímky. Maximální měřená teplota s těmito jímkami je 350°C. Pro termočlánky lze použít jímky o průměru 4mm. Pro čidla Pt100 a SMARTEC jsou použity jímky o průměru 6mm. Jímka může být buď bez zakončovací hlavice nebo může být dodána s hlavicí opatřenou metrickým závitem M10, případně trubkovým závitem G3/8. Kabel je u snímačů s hlavicí přiveden přes kovovou kabelovou vývodku. Pro snímače s čidlem Pt100 lze zvolit dvouvodičové nebo čtyřvodičové připojení s nestíněným nebo stíněným kabelem.

nahoru

SNÍMAČE TEPLOTY

Snímače teploty jsou vyráběny a dodávány se třemi druhy teplotních čidel:

1. Odporové snímače teploty typu Pt100 jsou určeny pro přesné měření teploty v rozsahu od -200°C do +650°C. Princip měření spočívá ve změně elektrického odporu platinového drátu v závislosti na teplotě.

2. Termočlánek typu J (FeKo) umožňuje měření teploty v rozsahu od 0 do +750°C a termočlánek typu K (NiCr-Ni) v rozsahu od -200 do +1250°C. Pro laboratorní praxi jsou k dispozici termočlánky s velmi malou setrvačností bez ochranné jímky. Tyto termočlánky jsou realizovány svařením termočlánkových vodičů v elektrickém výboji.

Měřicí konec termočlánku

Pro nejjednodušší měření teploty prostřednictvím termočlánků se využívá zapojení se srovnávacím koncem. Termočlánek se pak skládá z měřicího konce, kterým měříme teplotu a ze srovnávacího konce, který je umístěn v prostředí s konstantní teplotou. V praxi se nejčastěji pro tento účel využívá nádoba (termoska) s tajícím ledem, která s dostatečnou přesností zajišťuje teplotu 0°C.

Další možností je kompenzace srovnávacího konce. K dispozici jsou specializované integrované obvody typu AD8494/5, které již mají tuto kompenzaci zabudovanou.

V případě použití mikroprocesorové vyhodnocovací jednotky lze použít pro měření srovnávacího konce přídavné teplotní čidlo a kompenzaci provádět numerickým výpočtem.

K připojování termočlánků k vyhodnocovacím jednotkám mohou být použity speciální termočlánkové konektory (viz foto).


Snímač v pouzdře

3. Snímače teploty s čidlem SMARTEC jsou určeny k měření teploty v rozsahu -45°C až 130°C. Čidla SMARTEC jsou polovodičová čidla s šířkově modulovaným výstupním signálem. Proto se dají připojovat přímo k číslicovým zařízením (mikroprocesory, počítače,...). Běžně jsou čidla v pouzdře typu TO92. Na ilustrační fotografii je čidlo SMARTEC umístěno v kovové jímce s pevně připojeným přívodním kabelem.


Kabely

Kabely pro připojení teplotních snímačů  s čidly Pt100 nebo SMARTEC mají plášť ze silikonové pryže a jednotlivé vodiče jsou opatřeny izolací z fluoroplastu. Teplotní odolnost kabelů je od -55°C až do 180°C. Kabely jsou odolné proti ozonu, koroně, plísním, slabým kyselinám a alkáliím.Snímač v pouzdře

Snímač teploty typ PT350M10J6L35K2D2 je určen pro přesná měření teploty v průmyslu. Snímač je vyroben z mosazi a má tvar metrického šroubu s šestihranou hlavou, který je zakončen jímkou o průměru 6mm. Dvoužilový připojovací kabel typu TBVS je ke snímači pevně připojen prostřednictvím kovové kabelové vývodky. Připojení může být i stíněným čtyřvodičovým kabelem libovolné délky.
Technická dokumentace(166kB) Dokumentace ve formátu PDF


Snímač se závitem G3/8

Snímač teploty s jímkou 6mm a s hlavicí G3/8 lze použít pro všechny tři typy teplotních čidel uvedených v předchozím textu.


Snímač s jímkou 4mm

Snímač teploty s jímkou 4mm bez hlavice je určen pro termočlánek typu K nebo J.

Cena snímačů teploty je závislá na konkrétním provedení a parametrech
Poptávky: Mobil: 603 217 899 603 217 899 nebo E-mail


nahoru

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Měřicí zařízení lze dodat samostatně nebo včetně snímačů teploty, u kterých lze při objednávce upřesnit jejich provedení.
Měřiče teploty se snímači Pt100 jsou kalibrovány pomocí přesné odporové dekády. Odchylka jmenovité hodnoty odporu snímače je pak kompenzována posunem nulového bodu při měření teploty tajícího ledu.
Měřiče teploty s termočlánky jsou kalibrovány pomocí referenčního měření ve dvou bodech charakteristiky.
Měřiče teploty se snímači Smartec nevyžadují kalibraci.


nahoru

Teplotní relé - TEPL2374

Teplotní relé

Teplotní relé TEPL2374 je elektronické zařízení určené k měření teplot dvěma termočlánky typu K. Termočlánkové zesilovače jsou vybaveny elektronickou kompenzací studeného konce. Zařízení je umístěno v plastové skříňce určené pro montáž na zeď. Snímače teploty a přívod napájecího napětí 24V jsou do skříňky přivedeny přes kabelové vývodky. Zařízení je vybaveno rozhraním USB pro připojení k počítači. Součástí dodávky zařízení je i software pro nastavení parametrů. Zobrazení měřených teplot probíhá na dvouřádkovém LCD displeji s podsvětlením s výškou znaků 10mm. Parametry zařízení lze rovněž nastavovat pomocí čtyř tlačítek umístěných na horní stěně skříňky. Zařízení je vybaveno výstupním relé s jedním přepínacím kontaktem, který spíná při překročení jedné nebo druhé hodnoty nastavené alarmové teploty. Dále má zařízení galvanicky oddělený vstup pro připojení signálu WatchDog od externího systému (počítače). Pokud v časovém intervalu 15 sekund není na tento vstup přiveden impulsní signál, tak rovněž sepne výstupní relé.

Technická dokumentace(477kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena teplotního relé: 3400,-Kč


nahoru

Převodník teploty - TEPL2344A

Převodník teploty

Převodník teploty typ TEPL2344A je elektronický přístroj, který převádí signály z odporových teplotních snímačů na číslicová data dostupná přes rozhraní typu RS232. Lze k němu připojit až tři snímače teploty typu Pt100. Elektronika přístroje je umístěna na jedné desce plošného spoje a je vestavěna v plastové skříňce určené pro montáž na zeď. Přívodní kabely jsou přivedeny přes kabelové vývodky a připojují se pomocí šroubovacích svorek. Přístroj má jednu signalizační diodu LED, která indikuje přítomnost napájecího napětí a rovněž přenos měřených dat. Součástí přístroje je základní software pro systém Windows, který umožňuje kalibraci snímačů teploty, přenos měřených dat pro zvolené snímače v zadané periodě měření a zobrazení výsledných hodnot na obrazovce. Přenosový protokol je ve formátu ASCII a umožňuje pro přístroj použít i jiný software.

Technická dokumentace(337kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena přístroje: 3.900,-Kč

Software TEPL2344A.exe (513kb)

 


nahoru

Převodník teploty - TEPL2178

Převodník teploty TEPL2178

Převodník teploty pro snímač Pt100 je elektronické zařízení, které převádí signál z teplotního snímače typu Pt100 na unifikovaný napěťový případně proudový signál. Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 24V. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35. Na zakázku může být převodník dodán v plastové nebo kovové skříňce pro montáž na zeď.
Převodník má buď napěťový výstup v rozsahu -10 až +10V nebo proudový výstup -20 až 20mA nebo 4 až 20mA. Rozsah teploty lze zvolit. Podmínkou je rozdíl minimálně 100°C. V případě záporné teploty může být výstupní napětí převodníku rovněž záporné. Např. pro rozsah teplot -50 až 100°C může bý výstupní rozsah -5 až +10V.

Převodník teploty pro termočlánek K lze vyrobit ve stejném provedení jako pro Pt100. Mezní rozsahy teplot jsou -25 až 400°C.

Převodník teploty pro snímač SMARTEC může mít jak analogový výstup, tak i digitální výstup pro připojení k počítači. Jedná se např. o komunikační rozhraní USB, RS232 nebo RS485. Součástí dodávky je pak i software pro PC, který umožňuje jak zobrazení měřené teploty, tak i případné další funkce jako jsou grafická závislost teploty na času pro zvolenou periodu měření, archivaci měřených dat, jejich prohlížení a tisk. Mezní rozsahy teplot pro snímač SMARTEC jsou -45°C až 130°C.
,

Technická dokumentace(293kB) Dokumentace ve formátu PDF

Cena převodníků teploty: od 2.500,-Kč (je závislá na konkrétním provedení a parametrech)


nahoru

Měřič teploty - PT100LAB

Měřič teploty PT100LAB

Měřič teploty typu PT100LAB je určen k laboratornímu měření teploty pomocí odporového snímače Pt100. Jedná se o analogový přístroj se čtyřapůlmístným číslicovým voltmetrem. Displej má výšku znaků 20 mm. Čtyřvodičové připojení snímače umožňuje dosáhnout vysokou přesnost měření při libovolné délce kabelu snímače.
Měřič má dva rozsahy měření. První rozsah měření je od 0 do +850°C s rozlišením 0,1°C, druhý rozsah měření je od 0 do +199,99°C s rozlišením 0,01°C.

Technická dokumentace(189kB) Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Měřič teploty - PT100DIG

Měřič teploty PT100DIG

Měřič teploty typu PT100DIG je elektronický přístroj pro měření teploty odporovým snímačem typu Pt100. Měřená teplota je zobrazena na pětimístném displeji o výšce znaků 14mm. Měření signálu snímače provádí 16-ti bitový AD převodník. Měřená hodnota je v řídicím mikroprocesoru zpracována pomocí dvou kalibračních konstant, které zajišťují lineární převod měřeného signálu. Rozsah měření je od 0 do +100°C s rozlišením 0,01°C. Přístroj má komunikační rozhraní RS232 pro propojení s počítačem a je dodáván s programem pro čtení a archivaci měřené teploty

Technická dokumentace(107kB) Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Měřič teploty - Term2201

Měřič teploty Term2201

Měřič teploty typu Term2201 je elektronický přístroj pro měření teploty termočlánkem typu K (NiCr-Ni). Termočlánek je k přístroji připojen prostřednictvím termočlánkového konektoru typu SMP. Na levé straně čelního panelu je konektor s výstupním napěťovým signálem, který je úměrný měřené teplotě. Přístroj je vybaven čtyřapůlmístným číslicovým voltmetrem s displejem o výšce znaků 20mm. Rozsah měření je od 0 do +300,0°C s rozlišením 0,1°C.

Technická dokumentace(93kB) Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Měřič teploty - Term2205

Měřič teploty Term2205

Měřič teploty typu Term2205 je elektronický přístroj pro měření teploty termočlánky typu K (NiCr-Ni). Přístroj obsahuje 5 samostatných měřicích kanálů s galvanickým oddělením elektrických obvodů. Jednotlivé termočlánky jsou k přístroji připojeny prostřednictvím termočlánkových konektorů typu SMP. Měřená teplota je zobrazena na čtyřmístném displeji o výšce znaků 14mm. Pro volbu kanálu jehož teplota bude zobrazena na displeji slouží pět tlačítek s indikačními diodami LED. Přístroj je vybaven sériovým rozhraním typu RS232. Software dodané s přístrojem umožňuje nastavení kalibračních konstant pro jednotlivé termočlánky a rovněž čtení měřených teplot i termočlánkových napětí. Rozsah měření je od 0 do +400°C s rozlišením 0,1°C.

Technická dokumentace(120kB) Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Měřič teploty a vlhkosti - VLHK2082

Měřič teploty a vlhkosti

Měřič teploty a vlhkosti typ VLHK2082 je vhodný pro laboratoře nebo i jiná pracoviště, kde je nutné mít k dispozici informace o teplotě a vlhkosti v místnosti. Měřič je vestavěn v plastové skříňce pro montáž na zeď a je vybaven výstupem typu RS232 pro připojení k počítači. Napájení měřiče je prostřednictvím síťového adaptéru. Třímístný displej v horní části zobrazuje teplotu s rozlišením na 0,1°C, dvoumístný displej v dolní části zobrazuje vlhkost. Displeje mají výšku znaků 14mm. Součástí dodávky měřiče je software pro Windows, který ve zvolené periodě načítá měřené hodnoty z měřiče do počítače.
Napájení přístroje 230V/50Hz, příkon 6VA, rozměry 135x100x30mm (š x v x h), krytí IP50, rozsah měření teploty je od -9,9 do +99,9°C, rozsah měření vlhkosti je od 0 do 99%.

Technická dokumentace(320kB) Dokumentace ve formátu PDF nahoru

ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI TEPLOTY


nahoru

Regulátor teploty - pokojový termostat - Regu2173

Pokojový termostat

Regulátor Regu2173 je elektronické zařízení pro měření a regulaci teploty v obytných objektech. Regulátor umožňuje dosáhnou tepelné pohody při výrazných úsporách energie a jeho základní vlastnosti jsou:
- Měření vnitřní, venkovní a topné teploty
- Přesnost měření a regulace 0,1°C
- Časové řízení žádané teploty pro každý den v týdnu
- Ekvitermní režim a vypnutí topení podle venkovní teploty
- Ovládání jedním tlačítkem
- Nastavování parametrů počítačem přes linku RS232
- Monitorování všech teplot na počítači s grafickým záznamem

Technická dokumentace(217kB) Dokumentace ve formátu PDF

Software pro regulátor - obrázky

Software Regu2173 Nastavení regulátoru Měření Prohlížení
nahoru

Terminál pro regulaci teploty - Term2198

Řídicí terminál

Terminál Term2198 je základní část elektronického zařízení pro vícepásmovou regulaci teploty. Spolu se 14 ks regulátorů teploty a dalším elektrickým vybavením umožňuje regulovat teplotu ve více zónách podle naprogramovaného řídicího algoritmu. Komunikace terminálu s regulátory probíhá po komunikační lince RS485. Terminál je vestavěn v plastové skříňce pro montáž do panelu rozvaděče a je vybaven fóliovou klávesnicí pro ovládání všech jeho funkcí, podsvíceným alfanumerickým displejem a signalizačními diodami LED.

Technická dokumentace(110kB) Dokumentace ve formátu PDF

 


OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *