MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY

Úvodní stránka

SNÍMAČE TEPLOTY:
- Termočlánky
- Svářečka termočlánků

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY:
- TEPL2374: teplotní relé s termočlánky K
- TEPL2344A: převodník teploty 3 x Pt100 s rozhraním RS232 (USB)

ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI TEPLOTY:
- Regu2173: pokojový termostat

Další stránky

Ceny pro jednotlivé výrobky lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cz


Obecně o měření teploty

MĚŘENÍ TEPLOTY patří mezi klasické úlohy. Protože je dnes na trhu velké množství teplotních snímačů, měřidel a regulátorů, tak jsou na těchto stránkách uvedeny jen některé příklady snímačů a zařízení, které jsou vyráběny na zakázku podle konkrétních požadavků zákazníků. Jsou využívány zejména odporové snímače teploty typu Pt100, termočlánky typu K nebo J a rovněž snímače teploty typu SMARTEC. Snímače teploty s čidlem SMARTEC jsou určeny k měření teploty v rozsahu -45°C až 130°C. Jedná se o polovodičová čidla s šířkově modulovaným výstupním signálem. Proto se dají připojovat přímo k číslicovým zařízením (mikroprocesory, počítače,...). Běžně jsou čidla v pouzdře typu TO92.
Teplotní snímače lze dodat buď samostatné bez ochranné jímky s připojeným kabelem zvolené délky nebo v ochranné jímce rovněž s pevně připojeným kabelem.

nahoru

SNÍMAČE TEPLOTY

Snímače teploty lze dodat i samostatně za zvýhodněné ceny dle skladových zásob.

1. Odporové snímače teploty typu Pt100 jsou určeny pro přesné měření teploty v rozsahu od -200°C do +650°C. Princip měření spočívá ve změně elektrického odporu platinového drátu v závislosti na teplotě.

2. Termočlánek typu J (FeKo) umožňuje měření teploty v rozsahu od 0 do +750°C a termočlánek typu K (NiCr-Ni) v rozsahu od -200 do +1250°C. Pro laboratorní praxi jsou k dispozici termočlánky s velmi malou tepelnou setrvačností bez ochranné jímky. Tyto termočlánky jsou realizovány svařením termočlánkových drátů v elektrickém výboji.

Provádíme svařování termočlánků na vlastním zařízení. Standardně jsou k dispozici termočlánkové dráty typu J a K s dvojitou izolací:
1. GG-J-20: izolace skleněné vlákno, průměr drátů 0.8mm
2. GG-J-24: izolace skleněné vlákno, průměr drátů 0.5mm
3. GG-K-28: izolace skleněné vlákno, průměr drátů 0.32mm
Svařený termočlánek lze objednat od délky 10cm, případně lze provést svaření i na dodaném termočlánkovém drátu. Termočlánky lze dodat i s termočlánkovým konektorem.

Měřicí konec termočlánku Měřicí konec termočlánku Měřicí konec termočlánku

Pro nejjednodušší měření teploty prostřednictvím termočlánků se využívá zapojení se srovnávacím koncem. Termočlánek se pak skládá z měřicího konce, kterým měříme teplotu a ze srovnávacího konce, který je umístěn v prostředí s konstantní teplotou. V praxi se nejčastěji pro tento účel využívá nádoba (termoska) s tajícím ledem, která s dostatečnou přesností zajišťuje teplotu 0°C.

Další možností je kompenzace srovnávacího konce. K dispozici jsou specializované integrované obvody typu AD8494/5, které již mají tuto kompenzaci zabudovanou.

V případě použití mikroprocesorové vyhodnocovací jednotky lze použít pro měření srovnávacího konce přídavné teplotní čidlo a kompenzaci provádět numerickým výpočtem.

K připojování termočlánků k vyhodnocovacím jednotkám mohou být použity speciální termočlánkové konektory (viz foto).


nahoru

Svářečka termočlánků SVAR2434

SVAR2434 SVAR2434

SVÁŘEČKA TERMOČLÁNKŮ typ SVAR2434 umožňuje svařování termočlánkových vodičů až do průměru 1mm. Svařování probíhá pomocí obloukového výboje vzniklého mezi svařovaným termočlánkem a karbonovou elektrodou. Tento princip svařování zajišťuje vysokou čistotu svařeného spoje. Svářečka je napájena síťovým napětím 230V. Vestavěná elektronika zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz svářečky.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

 


nahoru

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Měřicí zařízení lze dodat samostatně nebo včetně snímačů teploty, u kterých lze při objednávce upřesnit jejich provedení.
Měřiče teploty se snímači Pt100 jsou kalibrovány pomocí přesné odporové dekády. Odchylka jmenovité hodnoty odporu snímače je pak kompenzována posunem nulového bodu při měření teploty tajícího ledu.
Měřiče teploty s termočlánky jsou kalibrovány pomocí referenčního měření ve dvou bodech charakteristiky.
Měřiče teploty se snímači Smartec nevyžadují kalibraci.


nahoru

Teplotní relé - TEPL2374

Teplotní relé

Teplotní relé TEPL2374 je elektronické zařízení určené k měření teplot dvěma termočlánky typu K. Termočlánkové zesilovače jsou vybaveny elektronickou kompenzací studeného konce. Zařízení je umístěno v plastové skříňce určené pro montáž na zeď. Snímače teploty a přívod napájecího napětí 24V jsou do skříňky přivedeny přes kabelové vývodky. Zařízení je vybaveno rozhraním USB pro připojení k počítači. Součástí dodávky zařízení je i software pro nastavení parametrů. Zobrazení měřených teplot probíhá na dvouřádkovém LCD displeji s podsvětlením s výškou znaků 10mm. Parametry zařízení lze rovněž nastavovat pomocí čtyř tlačítek umístěných na horní stěně skříňky. Zařízení je vybaveno výstupním relé s jedním přepínacím kontaktem, který spíná při překročení jedné nebo druhé hodnoty nastavené alarmové teploty. Dále má zařízení galvanicky oddělený vstup pro připojení signálu WatchDog od externího systému (počítače). Pokud v časovém intervalu 15 sekund není na tento vstup přiveden impulsní signál, tak rovněž sepne výstupní relé.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF
nahoru

Převodník teploty - TEPL2344A

Převodník teploty

Převodník teploty typ TEPL2344A je elektronický přístroj, který převádí signály z odporových teplotních snímačů na číslicová data dostupná přes rozhraní typu RS232 nebo USB. Lze k němu připojit až tři snímače teploty typu Pt100. Elektronika přístroje je umístěna na jedné desce plošného spoje a je vestavěna v plastové skříňce určené pro montáž na zeď. Přívodní kabely jsou přivedeny přes kabelové vývodky a připojují se pomocí šroubovacích svorek. Přístroj má jednu signalizační diodu LED, která indikuje přítomnost napájecího napětí a rovněž přenos měřených dat. Součástí přístroje je základní software pro systém Windows, který umožňuje kalibraci snímačů teploty, přenos měřených dat pro zvolené snímače v zadané periodě měření a zobrazení výsledných hodnot na obrazovce. Přenosový protokol je ve formátu ASCII a umožňuje pro přístroj použít i jiný software.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Software TEPL2344A (513kb)

 

nahoru

ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI TEPLOTY


nahoru

Regulátor teploty - pokojový termostat - Regu2173

Pokojový termostat

Regulátor Regu2173 je elektronické zařízení pro měření a regulaci teploty v obytných objektech. Regulátor umožňuje dosáhnou tepelné pohody při výrazných úsporách energie a jeho základní vlastnosti jsou:
- Měření vnitřní, venkovní a topné teploty
- Přesnost měření a regulace 0,1°C
- Časové řízení žádané teploty pro každý den v týdnu
- Ekvitermní režim a vypnutí topení podle venkovní teploty
- Ovládání jedním tlačítkem
- Nastavování parametrů počítačem přes linku RS232
- Monitorování všech teplot na počítači s grafickým záznamem

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Software pro regulátor - obrázky

Software Regu2173 Nastavení regulátoru Měření Prohlížení

 


OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas

LVDT převodník


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *